Η σημασία της συμμετοχής των νέων στη δημόσια σφαίρα δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Καθώς ασχολούνται με τα κοινά, οι νέοι αναδεικνύουν σημαντικές αντιλήψεις και προοπτικές για την κοινωνία τους. Σε μια πρωτοποριακή προσπάθεια ενθάρρυνσης της συμμετοχής των νέων στα κοινά τη πόλης μας , στις 27 Μαρτίου αντιπροσωπεία μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου πραγματοποίησε μια συνάντηση με τη δημοτική αρχή του τόπου, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για την κοινωνική πολιτική που ασκεί.

Συγκεκριμένα οι μαθητές αυτοί είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν απευθείας το Δήμαρχο της πόλης, κ. Μαργέτη  και να του θέσουν ερωτήματα σχετικά με τις πολιτικές που εφαρμόζονται για την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης στην πόλη μας.

Μία από τις κύριες ερωτήσεις που τέθηκαν από τους μαθητές ήταν πώς η δημοτική αρχή αντιμετωπίζει τα κοινωνικά προβλήματα που επηρεάζουν τους νέους, όπως η ανεργία και η έλλειψη πρόσβασης σε εκπαιδευτικούς πόρους. Ο Δήμαρχος επεσήμανε τη σημασία των πολιτικών που στοχεύουν στη δημιουργία ευκαιριών και στήριξης των νέων για την   εκπαίδευση και την εύρεση εργασίας.

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν  την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη της εγκληματικότητας και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις ανησυχίες και τις ιδέες τους για τη βελτίωση του κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο ζουν.

Παράλληλα οι μαθητές  συνομιλώντας  απευθείας με το  Δήμαρχο της πόλης μας, εξέφρασαν  το ενδιαφέρον τους για την πολιτισμική  κληρονομιά του τόπου  και να διερεύνησαν τον τρόπο με τον οποίο η τοπική αρχή ενθαρρύνει τη συνέχιση και την προβολή αυτής της κληρονομιάς. Με θέματα που κυμάνθηκαν από την προστασία των ιστορικών μνημείων μέχρι την προώθηση των παραδοσιακών εκδηλώσεων και των τοπικών παραδόσεων, οι μαθητές ανακάλυψαν τις πολλαπλές διαστάσεις της πολιτισμικής κληρονομιάς του δήμου.

Η συνέντευξη αυτή αναδεικνύει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των νέων στη δημόσια ζωή και τη δέσμευση της τοπικής αρχής για την ακρόαση και την ανταπόκριση στις ανάγκες της νεολαίας. Αποτελεί επίσης ένα παράδειγμα πώς ο διάλογος μεταξύ των νέων και των κρατικών φορέων μπορεί να οδηγήσει σε πιο ουσιαστικές και προοδευτικές πολιτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας μας.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΜΠΟΥΤΣΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ, MSc

«Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποφθέγματα των μαθητών του σχολείου! »

 

Στις 27 Μαρτίου 2024, είχαμε την χαρά, μια ομάδα έξι  μαθητών της Γ’ τάξης του 1ου Γυμνασίου Μεγάρων, μαζί με την κοινωνιολόγο μας, κ. Σοφία Μπούτση, να επισκεφτούμε τη δημοτική αρχή, προκειμένου να ενημερωθούμε για τις κοινωνικές δομές του δήμου, από τον Δήμαρχο Μεγαρέων, κ. Παναγιώτη Μαργέτη. Πήραμε την απόφαση να κάνουμε την συγκεκριμένη συνέντευξη στα πλαίσια του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και του Πολιτιστικού προγράμματος του σχολείου μας, για να εξετάσουμε την κοινωνική πολιτική που ασκείται στον δήμο.

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η  περιοχή μας μαστίζεται από πολλά κοινωνικά προβλήματα όπως  ανεργία,  βία, οικονομικές δυσκολίες και ανισότητες, περιβαλλοντικά προβλήματα, εκπαιδευτικές ανάγκες κ.α.

Όσον  αφορά την εκπαίδευση ο κ. Δήμαρχος μας ενημέρωσε ότι κύρια ευθύνη  του Δήμου καθίσταται η συντήρηση των σχολικών  μονάδων, οι οποίες παρουσιάζουν αρκετά προβλήματα λόγω της δυσκαμψίας της γραφειοκρατίας. Παράλληλα μας πληροφόρησε για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων  της πόλης. Τέλος μας ανέφερε ότι ο Δήμος οργανώνει  πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες προκειμένου  να εξασφαλίζει ποιοτική απασχόληση στους δημότες του.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (Γ3)

 

«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»

Ο Δήμος μας  συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, που περιλαμβάνουν  την ενίσχυση δομών  όπως το κοινωνικό φαρμακείο, το κοινωνικό  παντοπωλείο, το κέντρο κοινότητας  με παράρτημα Ρομά, προκειμένου να ενισχυθεί ο θεσμός της οικογένειας. Συγκεκριμένα φροντίζει για τον εφοδιασμό τροφίμων –  φαρμάκων  σε οικογένειες  με οικονομική δυσχέρεια. Βέβαια ο Δήμαρχος μας υπογράμμισε ότι λόγω των αυστηρών  προδιαγραφών των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κωλυσιεργεί η εκταμίευση των κονδυλίων άρα και η διευκόλυνση της καθημερινότητας πολλών ευάλωτων πολιτών. Επίσης σημαντική καθίσταται και η συμβολή του συσσιτίου της Εκκλησίας.

Παράλληλα ο Δήμαρχος ανέφερε ότι προκειμένου η υπηρεσία του Δήμου να αντιμετωπίσει θέματα ψυχικής υγείας και ευημερίας των δημοτών επανδρώνει το κέντρο κοινότητας με ψυχολόγους  και κοινωνικούς λειτουργούς. Κλείνοντας ο Δήμος  έχει ξεκινήσει συνεργασία με τον φορέα ψυχικής υγείας «ΠΕΨΑΕΕ».

ΚΟΥΡΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (Γ1)

 

ΦΤΩΧΕΙΑ & ΑΝΕΡΓΙΑ

Τα μέτρα που λαμβάνονται σχετικά με την υποστήριξη των ατόμων που δυσκολεύονται οικονομικά, ο Δήμος βοηθά τους δημότες μέσω των παροχών του κοινωνικού παντοπωλείου και του κοινωνικού φαρμακείου. Ακόμη, ο ΟΑΕΔ στηρίζει μέσω προγραμμάτων τα άτομα που είναι άνω των 55 ετών ή τους μακροχρόνια ανέργους. Τέλος, γίνονται και ορισμένες συμβάσεις υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Προγράμματα για την επαγγελματική επανένταξη των ανέργων και των κοινωνικά αποκλεισμένων πολιτών δεν εφαρμόζονται στον Δήμο Μεγαρέων, αλλά έχουν γίνει αιτήσεις σε κρατικά προγράμματα έτσι ώστε στο μέλλον με χρηματοδοτήσεις να μπορέσουν να υλοποιηθούν τέτοιου είδους προγράμματα.

 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Γ3)

«ΑΝΑΠΗΡΙΑ»

«Πώς διασφαλίζει ο δήμος μας την προστασία ατόμων με αναπηρίες από την κακοποίηση και την εκμετάλλευση;»

Σε αυτή την ερώτηση ο Δήμαρχος Μεγαρέων, κ. Παναγιώτης Μαργέτης, μάς έκανε γνωστό πως ο δήμος έχει πάρει προγράμματα σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία – αρχικά- στα δημοτικά κτίρια και τις δημόσιες υπηρεσίες της πόλης.  Δυστυχώς, όμως, τα προγράμματα αυτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν επειδή τα πεζοδρόμια δεν έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις για να κινηθούν πάνω σε αυτά αναπηρικά αμαξίδια.

Σε συνάντηση που είχε κατά την προεκλογική του περίοδο με εκπροσώπους του Συλλόγου ΑΜΕΑ  Δυτ. Αττικής, προς δυσάρεστη έκπληξή του ενημερώθηκε πως στον συγκεκριμένο σύλλογο είναι εγγεγραμμένοι 500 συμπολίτες μας. Άνθρωποι που, δυστυχώς, λόγω έλλειψης υποδομών απέχουν από την κοινωνική ζωή της πόλης.

Παρόλες τις δυσκολίες στον τομέα αυτό, ο Δήμαρχος μάς τόνισε πως η νέα δημοτική αρχή θα δουλέψει σκληρά για να έχουν οι άνθρωποι με αναπηρίες καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στην πόλη μας.

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (Γ2)

 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Ένα ακόμα θέμα, που απασχολεί την πόλη μας, είναι η μεγάλη συσσώρευση σκουπιδιών στις διάφορες περιοχές της. Σύμφωνα με τον κ.  Δήμαρχο,  η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου  προβλήματος είναι σύνθετη, διότι απαιτεί τόσο την ενεργοποίηση του Δήμου, ως επίσημου κρατικού φορέα όσο και την  ευαισθητοποίηση του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Συγκεκριμένα ο Δήμος οφείλει να έχει τακτικά δρομολόγια απορριμματοφόρων και ο πολίτης να ενεργεί υπεύθυνα σχετικά με την διατήρηση της καθαριότητας στην πόλη. Αν λοιπόν δεν μπορέσει να συνεργαστεί η πολιτεία και ο πολίτης, τα απορρίμματα θα συνεχίσουν να διασκορπίζονται και να γίνονται σοβαρή εστία μόλυνσης. Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Δήμος προκειμένου να ευαισθητοποίηση τους πολίτες σχετικά με την ευθύνη που έχουν για τη διατήρηση της καθαριότητας της πόλης τους, οργανώνει σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους δράσεις που σχετίζονται τόσο με τη συγκομιδή σκουπιδιών όσο και με τη δεντροφύτευση διαφόρων περιοχών.

 ΦΟΥΡΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΟΥΣΩ  (Γ4)

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ»

Σχετικά με την προστασία της οικογενειακής στέγης ο Δήμαρχος μας ανέφερε ότι  καταβάλλει  κάθε προσπάθεια τόσο αυτός όσο και το συμβούλιο του για να προστατεύσουν τους κατοίκους της πόλης  και να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ασφάλειας και ευημερίας. Επίσης  ο Δήμος  συνεργάζεται  με τις αρχές επιβολής του νόμου για να διασφαλίζει την ταχεία αντίδραση σε περιστατικά αποκλίνουσας συμπεριφοράς στα πλαίσια του οικογενειακού περιβάλλοντος. Τέλος η δημοτική αρχή συνεργάζεται  με τοπικές οργανώσεις και κοινοτικά κέντρα για την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στις ευάλωτες οικογένειες.

ΚΟΥΣΤΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Γ1)

 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 Ο κ. Δήμαρχος, σχετικά με την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην περιοχή μας υποστήριξε ότι επιδιώκει τη συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές προκειμένου να επιτυγχάνεται όχι μόνο η καταστολή της παραβατικότητας αλλά και η πρόληψη αυτής. Παράλληλα η δημοτική αρχή συνεργάζεται και  με  τοπικές κοινοτικές οργανώσεις, την εκκλησία και άλλους εταίρους για την προώθηση προγραμμάτων κοινωνικής αποκατάστασης και υποστήριξης των ατόμων που κινδυνεύουν να εναποθέσουν στο έγκλημα. Στόχος του καθίσταται  η δημιουργία ενός περιβάλλοντος στην πόλη μας, που ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην καθημερινή ζωή, προάγοντας την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη.

ΚΟΥΡΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΟΥΣΤΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Γ1)

«ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

Στα θέματα, που αφορούν τον πολιτισμό  του τόπου μας ο κ. Δήμαρχος εξέφρασε ότι τον απασχολούν ιδιαίτερα και αυτό γιατί η πολιτισμική κληρονομιά αντιπροσωπεύει την ταυτότητα και την ιστορία μιας πόλης. Η διατήρηση και η προβολή αυτής της κληρονομιάς βοηθά στην ενίσχυση τόσο της ταυτότητας της πόλης όσο και της υπερηφάνειας των κατοίκων της. Η πολιτισμική κληρονομιά ενώνει τους ανθρώπους μέσα από την κοινή ιστορία και παράδοση.

Ο Δήμος αναλαμβάνει και υλοποιεί διάφορες δράσεις όπως : 1. Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων σε σχολεία της περιοχής με στόχο την προώθηση της πολιτιστικής εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης των μαθητών .2. Προστασία και ανάδειξη ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων, όπως αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, αρχιτεκτονικά στοιχεία και παραδοσιακές κατοικίες. 3.Υποστήριξη τοπικών πολιτιστικών εκδηλώσεων και φεστιβάλ που προωθούν την τοπική παράδοση, μουσική, χορό και τέχνη .4. Συνεργασία με τοπικές οργανώσεις, κοινότητες και επαγγελματίες του πολιτισμού για την προώθηση και διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΚΟΥΡΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (Γ1)

 

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μετά από τη συνέντευξη με τον δήμαρχο της περιοχής μας, καταλήγουμε  σε σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με την κοινωνική πολιτική που ασκεί και την πολιτιστική ανάπτυξη του δήμου μας. Συγκεκριμένα είναι εμφανές ότι ο κ. Δήμαρχος δεσμεύεται για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των συμπολιτών μας. Η κοινωνική πολιτική που υιοθετεί εστιάζει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και την παροχή υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες. Επίσης  αναγνωρίζει τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και προάγει τη διατήρηση και προβολή αυτής της μέσω διαφόρων προγραμμάτων και εκδηλώσεων. Τέλος, ο κ. Δήμαρχος υποστηρίζει τη συνεργασία και τη διαβούλευση με τους πολίτες και τις τοπικές κοινότητες, αναγνωρίζοντας ότι η ενεργή συμμετοχή τους είναι ουσιαστική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινωνικών και πολιτειακών προβλημάτων, που προκύπτουν.

Συνολικά, η συνέντευξη με τον δήμαρχο αποκάλυψε μια δυναμική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ανάπτυξη της κοινωνίας και του πολιτισμού στον δήμο μας, με σαφή δέσμευση για την προαγωγή της δικαιοσύνης, της ισότητας και της πολυπολιτισμικότητας.

ΚΟΥΡΣΟΥ-ΚΟΥΣΤΕΡΗ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ-ΠΑΝΤΑΖΗΣ-ΦΟΥΡΤΟΥΛΑΚΗ