Οι μαθητές και μαθήτριες της Β’ τάξης ολοκλήρωσαν το   Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “KIDS SAVE LIVES & iSAVElives for schools”

Κύριος σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει, να ενημερώσει και να καταρτίσει τη σχολική κοινότητα, σε θέματα Πρόληψης, Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, με ενδεικνυόμενο τρόπο. Δευτερευόντως, ενδυναμώνει τους μαθητές/-τριες μέσα από την ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να γίνουν ενεργοί πολίτες.

Στόχοι του προγράμματος είναι η μετάδοση ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (χειρισμοί αντιμετώπισης θύματος πνιγμονής από ξένο σώμα, θύματος πνιγμού, αναίσθητου θύματος, θύματος χωρίς φυσιολογική αναπνοή, κλήση σε Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης), στη βελτίωση του επιπέδου άνεσης ενός θύματος και στην αποτροπή επιδείνωσης μιας κατάστασης, ΜΕΧΡΙ την άφιξη των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης.

Παράλληλα, εστιάζει σε θέματα ΠΡΟΛΗΨΗΣ (αναγνώριση καρδιακού και εγκεφαλικού επεισοδίου, πρόληψη σοβαρού τραυματισμού), προαγωγής υγείας (αλλεργίες), χρήσης νέων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, που στόχο έχουν να προετοιμάσουν και να οργανώσουν κατάλληλα τη σχολική κοινότητα.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε εντός 4 διδακτικών ωρών, καλύπτοντας 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες πρακτική εξάσκηση. Η θεωρία υλοποιείται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης, ενώ η πρακτική εξάσκηση  εφαρμόστηκε από  εκπαιδευτικό του σχολείου σε συνεργασία με έναν εθελοντή εκπαιδευτή του KSL (ΜΕΝΤΟΡΑ), τον συμπολίτη μας κύριο Σουριτζίδη Ανδρέα.

Τέλος, η Διευθύντρια του σχολείου κυρία Σάλτα Αφροδίτη επιλέχθηκε για τη  ΔΙΕΘΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1,000 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS | ERC) όπου ολοκλήρωσε με επιτυχία. Να επισημάνουμε πως το σχολείο μας και συνεπώς το σχολικό συγκρότημα διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας απινιδωτή.