Μουσείου 1

19100

Μέγαρα

Τηλ. επικοινωνίας – fax: 22960 28131

Email: mail@1gym-megar.att.sch.gr

Διευθύντρια: Σάλτα Αφροδίτη ΠΕΟ4-02 Χημικός