Διευθύντρια

Σάλτα Αφροδίτη

Υποδιευθύντριες

Μπέη Ζηνοβία

 Γκιώνη Ευαγγελία

Θεολόγος

Παπαγεωργίου Παναγιώτης

Δούκα Βαρβάρα

Φιλόλογοι

Γκιώνη Ευαγγελία

Κούτα Αφροδίτη

Ξάνθη Καλλιόπη

Παπανδρέου Αγγελική

Λαγού Δήμητρα

Ψωμά Μαρία

Μανίκας Κωνσταντίνος (ΕΑΕ)

Μαθηματικοί

Μπέη Ζηνοβία

Σακκάς Δημήτριος

Χημικός

Ρόζη Ευαγγελία

Βιολόγος

Κεραμισάνος Ευστάθιος

Αγγλικής Φιλολογίας

Βελλιανίτη Αθανασία

Γαλλικής Φιλολογίας

Κωνστάντιου Δήμητρα

Γερμανικής Φιλολογίας

Παξινού Χρύσα

Φυσικής Αγωγής

Διγγελίδης Αθανάσιος

Κουλιέρη Βασιλική

Εικαστικός

Πέππας Χρήστος

Μουσικός

Δημητροπούλου Μαρίνα

Κοινωνιολόγος

Μπούτση Σοφία

Τεχνολόγος

Κατσούλη Δήμητρα

Πληροφορικής

Σερδάρη Πετρούλα

Χατζημητράγκα Αικατερίνη