2023 –  2024

Πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ E-EGGRAFES ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

2. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ 2024-25 (1)

…………………………………………………………………………………………………………………..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ-ΟΜΙΛΙΑ

Δήλωση συμμετοχής στη δράση

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpRdlldFDbTdtv12YcfyQLRCnLAzWbs4sD7uJPysp2J4kAKg/viewform?pli=1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Πιστοποιητικό υιοθεσίας_503010_1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΟ.cleaned

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2023-2024

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ 23.24 ΤΕΛΙΚΟ 1ο Γυμνάσιο Μεγάρων - Αντιγραφή αφισα -χαμόγελο του παιδιου χριστουγεννιάτικη

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

AITΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Υπεύθυνη-Δήλωση_για ατομικες συνεδρίες μαθητή.τριας με τον ψυχολόγο

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Σχετική νομοθεσία:  ΦΕΚ Β 5999_23_114342_Δ2_12_10_23_ΥΑ ΕΝΙΣΧ ΓΥΜΣΙΟΥ

Αίτηση  Υπόδειγμα_1-αίτησης_δήλωσης-μαθημάτων-2023_24