1ο Γυμνάσιο Μεγάρων-Ευκλείδειο
Κεντρική
Το σχολείο μας
Προσωπικό
Μαθητές
Σύλλογος Γονέων
Δραστηριότητες
Εκδηλώσεις
Εξ αποστάσεως εκπ/ση
Covid-19-Οδηγίες
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2012-2013

Διευθυντής

Τσέλλος Γεώργιος

ΠΕ19

Υποδιευθύντριες

Κουλουριώτου Ευαγγελία

ΠΕ79.01

Μιχάλαρου Μαρία ΠΕ06

 

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ